Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.verimeprirode.sk/ a jeho podstránkach.

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.verimeprirode.sk je Bc. Erik Pirháč – JANBIR, Vyšehradská 10, 851 06 Bratislava, IČO: 47048361, DIČ: 1042465336.

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou výživových doplnkov a kozmetických prípravkov vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.verimeprirode.sk. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

AKO OBJEDNAŤ TOVAR

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.verimeprirode.sk. Produkt si môže objednať kliknutím na tlačítko znázorňujúce NÁKUPNÝ KOŠÍK pri konkrétnom produkte s textom OBJEDNAŤ.


V objednávke je potrebné vyplniť:

Objednávku je možné urobiť aj telefonicky na čísle 0903 711 334 prípadne zaslaním mailu na adresu objednavky@verimeprirode.sk v časti Kontakty, pričom je potrebné uviesť názov produktu, presný počet kusov, meno a priezvisko, ulicu a popisné číslo, mesto, PSČ, telefónne číslo, spôsob platby.

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.verimeprirode.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

Nezodpovedáme za:

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:

Táto web stránka používa súbory cookies, aby sme dosiahli vyššiu výkonnosť našej web stránky. Cookies nepoužívame na cielené reklamy, ani personalizovaný obsah. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookies.
Rozumiem