Lekárne

Bratislava (10)

 • Mandragora, Fedinova ul.
 • Aeskulap, Romanova ul.
 • Sanimat, Betliarska ul.
 • Karpatia, ul. K. Bendovej
 • Pri radnici, Istrijská ul.
 • Medius, Daxnerovo nám.
 • Vicky Wall, Riazanská ul.
 • Urban, Račianska ul.
 • Prima, Ružinovská ul.
 • Melrose, Rusovce

Bernolákovo (1)

 • Lilium, Hviezdoslavova ul.

Čierna Voda (1)

 • Monar, Rubínová ul.

Malinovo (1)

 • Malinovo, Hviezdna ul.

Most pri Bratislave (1)

 • Most, Bratislavská ul.

Spišské podhradie (1)

 • Zdravie, Mariánske nám.

Stupava (1)

 • Fortuna, Zdravotnícka ul.

Tomášov (1)

 • Sofida, Hlavná ul.
X